POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Serwis nie jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Administratorem i właścicielem serwisu theclubnumberone.com jest VARI SP. OGRÓD ZOOLOGICZNY. z siedzibą przy ul. Marynin, nr 25B, lok. 47, miejsc WARSZAWA, kod 01-469. poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772195, NIP 5223151796

VARI SP. OGRÓD ZOOLOGICZNY. bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Z tego powodu chcielibyśmy poinformować Cię, jakie dane są przechowywane i jak te dane są wykorzystywane.

1. Polityka ochrony danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania przez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookies i innych podobne technologie.

Wszelkie dane osobowe są gromadzone i przechowywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. danych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku, ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Przeznaczenie
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz działań użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy świadczone funkcje i usługi;
2. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Działania Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane Osobowe, są zapisywane w logach systemowych (specjalny program komputerowy służący do przechowywania historycznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i akcjach związanych z systemem informatycznym wykorzystywanym do świadczenia usług przez Administratora). Informacje zapisane w plikach logów nie pozwalają na wyciągnięcie bezpośrednich wniosków na temat użytkownika – adresy IP przechowujemy jedynie w skróconej anonimowej formie. Pliki dziennika są przechowywane przez 30 dni, a następnie anonimizowane i archiwizowane.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Termin przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi lub realizacji zamówienia, do czasu wycofania zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i rozpatrzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie – tylko wtedy, gdy i w zakresie wymaganym przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwołalnie usuwane lub anonimizowane.


Prawa osób, których dane dotyczą
Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO
• prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
• prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 RODO
• prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są warunki art. 18 RODO
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO
• prawo do przenoszenia danych, jeżeli spełnione są warunki art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 sek. 1 lit. a) lub art. 9 sek. 2 lit. a) RODO, zgoda ta może być odwołana w dowolnym momencie z wejściem w życie w przyszłości, co nie wpłynie na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

2. Korzystanie z plików cookie
Co to są pliki cookie?
Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis, a następnie przechowywane na komputerach, laptopach lub smartfonach, w szczególności w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych. Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik podczas korzystania z serwisu oraz unikalnego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapisywanie ich zawartości podczas odwiedzania strony internetowej na urządzeniu służącym do korzystania ze strony.

Pliki cookie używane na naszej stronie służą między innymi do ciągłej optymalizacji stron internetowych i ułatwienia korzystania z nich.

Zainstalowanie lub uzyskanie dostępu do plików cookies nie zmienia Twojego urządzenia ani oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu. Mechanizmy przechowywania i odczytu plików Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przenoszenie wirusów, trojanów i innych robaków na Urządzenie Użytkownika jest prawie niemożliwe. Używamy dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych i trwałych. Pliki sesyjne wygasają po zakończeniu sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookie nie są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki, głównie w celu zapewnienia, że informacje o dokonanych wyborach nie zostaną utracone. Długotrwale aktywne pliki cookie są używane, aby pomóc nam zapewnić przyjazność dla użytkownika naszych stron internetowych, w zależności od tego, czy są nowe lub powtarzające się wizyty na stronie internetowej.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, a także w celu poprawy działania stron internetowych oraz poprawy ich użyteczności, w tym:
- pozwalają sprawdzić, jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów – wykorzystujemy te dane w celu optymalizacji stron internetowych z punktu widzenia odwiedzających;
- pozwalają rozpoznać rodzaj Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dostosować sposób i format prezentacji treści oraz funkcjonalność stron internetowych;
- poprawić wydajność i skuteczność serwisów internetowych dla użytkowników.


Jak możesz sprzeciwić się ustawianiu plików cookie w ustawieniach przeglądarki?
Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby ustawić pliki cookies. W każdej chwili możesz również usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies przechowywane podczas przeglądania naszych stron internetowych. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych stron. Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer 7 и 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
Internet Explorer 9 и 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/ph504

Wykorzystywane narzędzia innych firm
Niektóre pliki cookie są tworzone przez organizację, z której korzystamy, na przykład

Google Inc.

Na naszych stronach korzystamy z Google Analytics do analizy ruchu na stronie i aktywności w Internecie. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić, jak często odwiedzane są określone strony internetowe. Wykorzystujemy te dane również do optymalizacji i rozwoju stron internetowych. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook
Więcej informacji na temat naszej polityki plików cookie można znaleźć pod adresem:
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/


3. Zmiany w polityce prywatności
Aby zapewnić zgodność niniejszej Polityki Prywatności z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie. Powyższe dotyczy również przypadków, w których Polityka Prywatności wymaga zmian w celu objęcia nowych lub zmienionych produktów lub usług.